Кой е Евтим Евтимов ?

        Евтим Евтимов е роден на 2 март 1955 година в Добрич, под съпровода и песента  на баща му. Тодор Евтимов е пристрастен любител на акордеона и на добруджанския фолклор. Както казва Евтим, "баща ми с голям мерак и вълнение, с голям хъс изпълняваше на едно малко акордеонче добруджански мелодии". Този мерак на бащата неговото възхищение от красотата и възхищение от красотата и обаянието на добруджанската песен и свирня, любовта и преклонението му пред облагородяващата сила на музиката не само се предават по-късно на сина му, а са били заложени в него и развивани по един традиционен начин чрез възпитанието в семейството и духовната атмосфера в него. Малкото акордеонче става неговата мечта, извор на вдъхновение и творчески търсения.

        На шестгодишна въздраст Евтим Евтимов прави първите си стъпки в овладяването на акордеона, първите налучкани мелодии или неосъзнати импровизации, които го правят щастлив, че изпод неумелата детска ръка се ражда неолувимата сила на магията, наречена музика, която предизвиква емоционални преживявания, несравними и с най-ценният подарък. Ухото му на музикант улавя не само онова, което чува по семейни празници или тържества но и онези вибрации, които подчинени на водята на изпълнителя се превръщат във вълнуващи мелодии. Детето е шпечатлено от изпълненията на най-известните български акордеонисти. Още няма телевизия  и радиото е единствената възлможност  да се докосне до тяхното творчество. Припомняйки си своите първи предпочитания Евтим Евтим казва "За мен всичко започва с изпенията на Борис Карлов и стига до най-големия по наше време  Петър Ралчев". За забележителните имена на акордеонисти, оставили следа в начионалната ни музикална култура той говори с вълнение, възхищение и дълбоко уважение. Те са негови узители и двъхновители. Със своя талант и провесионализъм те са дали тласък на въображението му и подклаждат творческито му амбиции и стремежи.

        Своите първи публични изяви Евтим Евтимов прави през 1972-73 г. в юношеската си възраст. Започва да свири в ресторант Колибите. Макар и в среда на непретенциозни и скромни естетически преживявания и забавления той е забелязан от специалистите. Оценени са качествата му на развиващ музикант, на акордеонист импровизатор. След кратко пребиваване на ресторантската сцена,  той е поканен да работи като компетитор на танцовия състав към Окръжен пионерски дом в Добрич. Също кратък период в неговата биография.

        Уменията и професионализмът му не убягват от окото на Александър Александров. който вече е създал една от най-престижните танцови формации към Окръжен младежки дом. Тук Евтимов Евтимов попада във водовъртежа на една творческа среда, с изпълнители  танцьори и оркестранти от висок ранг и един свръхамбициозен ръководител. Александров успява да привлече най-доброто от града и окръга, да търси съвети или да кани за постановки знаменитости Кирил Дженев, Белчо Станев, Петър Ангелов, за да превърне своя ансамбъл почти в институция, в средище за възпитаване и изграждане на кадри от различни поколения, за продължаване и усъвършенстване на добруджанската традиция, обогатяване и осъвременяване на фолклора чрез авторски пиеси и обработки. 

        За Евтим годините в Ансамбъл "Добротица"  са най-творческите, най-плодотворните. Тук той има възможност да си партнира с Марин Бонев, един от най оригинални, надарените  и внушителни като стил и като възможности на певец и акордеонист. За Евтим той е "легендарен". Заедно с Марин Бонев създават формацията "Жетвари". В продължение на години с този състав намират поле за изява  и брат му Иван Евтимов и Вальо Пенев - сакс кларинетист и гайда, Тодор Чобанов и Георги Събев  - клавир, Валентин Мутафчиев - кавал, и знаменитата добруджанска певица Галя Дурмушлийска.

        Оркестър "Жетвари" става неколкократен носител на първи награди от окръжни фестивали и надсвирвания. Той е рожба на оркестрантите от Ансамбъл "Добротица". Това е школата, която им дава увереност, че са професионалисти. В първите години, когато  Евтим постъпва на работа, в ансамбъла се въртят над 40 танца, а това създава атмосфера на напрежение за усвояване на  мелодиите, да се създаде необходимия синхрон на музика и танц. Успехите на Ансамбъла на Петия републикански фестивал на художествената самодейност са забележителни. Те са стъпало към званието "представителен", завоювано 1984 г. на Шестия фестивал. От тук започва пътят им към световните сцени. Докосването до света на западната цивилизация - Испания, Франция, Скандинавия, САЩ, срещите с възторжената публика са запазени в паметта на Евтим Евтимов със своята празничност, усещането, че са посланици на българското изкуство по света и гордостта, че са носители и пазители на националния български дух и традиция.

        Сега, в разцвета на творческите си сили  Евтим Евтимов свири в оркестъра на народна музика "Траяна"  с друг изявен певец и акордеонист Димитър Моралийски.

        Със своето изкуство името на Евтим Евтимов остава трайно записано в културния живот на Добрич и Добруджа.